Най-горно меню


Фармацевтично развитие

Комбиниране на активни и помощни вещества за създаване на медикамент

Терминът "галенов препарат" (англ. galenics) води произхода си от гръцко-римския лекар Клавдий Гален. Като лекар на император Марк Аврелий, Гален е получавал системно ефективни дози медикаменти и по този начин е създал основата на съвременните лекарства.

Служителите на BERLIN-CHEMIE's Galenik Abteilung (бълг. Подразделение за разработка на галенови препарати) взимат участие в обработката на активни субстанции с цел получаване на готови за използване медикаменти. По-конкретно се разработват състави за:

  • твърди медикаменти като таблетки и лиофилизати
  • полутвърди медикаменти като мехлеми и кремове
  • течни препарати като инфузионни и инжекционни разтвори
  • Новоразработените медикаменти се подлагат на тест за стабилност. Подразделението за разработка на фармацевтични продукти създава всички необходими мостри за провеждане на последващи клинични изследвания за доказване на ефективността и безопасността на продуктите.

Служителите на подразделението в момента работят върху повече от 50 различни научно-изследователски проекта на MENARINI Group.

Този мотивиран екип разполага с модерни лаборатории и технологии на чисти помещения, а новото оборудване за производство и опаковане им позволява да се справят със сложно производство на мостри за клинично приложение.

проекта


ТЪРСЕНЕ