Най-горно меню


Химия

Химико-аналитична разработка на нови активни субстанции

Химическото подразделение участва в проекти за разработка на иновативни активни субстанции. Тези проекти включват синтезиране на еталонни вещества и метаболити, както и тяхното физико-химично характеризиране и определянето на данни във връзка с безопасността им.

Този широк спектър от отговорности се поема от специалистите ни от групите за синтезиране, за характеризиране на субстанции и за биофармация.

Групата за синтезиране отговаря за снабдяването с мостри от вещества за извършване на предклинични тестове, както и за аналитичното разработване на методи от органичната химия и съвременни технологии за пречистване.

Групата за характеризиране на субстанции участва в научното описване на новаторски активни субстанции, фокусирайки се върху идентификацията, чистотата, съдържанието и физико-химичните свойства и използвайки най-модерни аналитични технологии.

Групата за биофармация отговаря за аналитичното тестване на биологични материали като част от токсикологичните изследвания на новаторски активни субстанции.


ТЪРСЕНЕ