Най-горно меню


Осигуряване на качеството

Системата за осигуряване на качеството гарантира липсата на недостатъци в качеството на продуктите

BERLIN-CHEMIE разполага със строго планирана и реализирана по всички правила система за осигуряване на качеството.

Като производител на медикаменти ние осъзнаваме много добре отговорността си към нашите клиенти - пациенти, лекари, фармацевти и дистрибутори. Активното участие и всеотдайността на всички служители на BERLIN-CHEMIE позволява да се стремим към реализирането на най-големия ни приоритет по отношение на качеството - постигане на най-високо удовлетворение на клиентите.

Гарантираме това чрез производството на медикаменти с:

  • висока ефективност
  • високо ниво на безопасност
  • високо качество

Медикаментите на нашата компания се произвеждат и контролират по международните правила на добрата произвдоствена практика (GMP). Всички подробности, свързани с производството, както и контролът на вътрешните процеси и качеството, се документират.

Новите продукти се произвеждат при спазване на препоръките на GMP, GCP и GLP по отношение на изследователската дейност.


ТЪРСЕНЕ