Декларация за ограничена отговорност

Нашите Интернет страници са създадени с цел предоставяне на информация за компанията ни, продуктите ѝ и други наши услуги. Те са внимателно съставени и прегледани и се актуализират постоянно. Но независимо от това, че самите ние сме заинтересувани съдържанието да бъде точно, пълно и актуално, за съжаление не можем да поемем никаква отговорност за него, било то изрична или подразбираща се. Тези страници само предоставят обща информация и по никакъв начин не заместват медицински, търговски или други съвети. Поради тази причина се изключват твърдения или компенсации за щети, възникнали пряко или косвено, вследствие на използване на Интернет страниците и информацията, съдържаща се в тях.

Ако нашите Интернет страници съдържат информация от други компании или включват препратки към подобна информация, наличието ѝ не бива да се възприема като наши препоръки или съвети. Тъй като ние не проверяваме дали подобна информация е точна, актуална или легитимна, е разбираемо, че не можем да поемем никаква отговорност за нея.

Самата програма, съдържанието ѝ, данните, изображенията и др. са защитени с авторско право или с други права за индустриална собственост. В допълнение към това искаме да напомним, че всички имена на продукти и други имена, отбелязани по съответен начин, са защитени от Закона за търговските марки. Използването им, включително възпроизвеждането, разпространението и обработката им, е разрешено само в посочените от закона граници и само със съгласието на съответния притежател на правата.

Запазваме изрично правото си да променяме съдържанието на Интернет страниците ни по всяко време.

Други теми