Нашата история

Фармацевтичен производител с богати традиции в сърцето на Европа

    

 

1890 г. – Kahlbaum Laborpräparate

През 1890 г. Johannes Kahlbaum създава химическата и фармацевтична компания Kahlbaum Laborpräparate. Старата фабрика някога е била на мястото на настоящите сгради на BERLIN-CHEMIE AG в района Адлерсхоф в Берлин. В началото на 20-и век Kahlbaum Laborpräparate вече има над 250 служители, които произвеждат повече от 1000 различни лабораторни химикали и първите лекарствени продукти.


1927 г. – Schering-Kahlbaum AG става Schering AG

През 1927 г. компанията се слива с Schering, със седалище в района Вединг в Берлин, и става част от една от най-големите химически и фармацевтични компании в страната, като името ѝ е променено на Schering-Kahlbaum AG.

Десет години по-късно, през 1937 г., компанията преразглежда цялостната си стратегия след придобиването от Schering AG. От този момент нататък компанията се фокусира върху производството не само на химични продукти, но и все повече върху това на фармацевтични продукти.


1956 г. – VEB Berlin-Chemie

След края на Втората световна война фабриката в Адлерсхоф на Schering AG се намира в Съветската окупационна зона и впоследствие в Германската демократична република. В резултат на разделянето компанията губи машини, оборудване, лабораторна апаратура и суровини, но едновременно с това производството продължава по нареждане на военната администрация. Голяма част от продукцията е иззета от окупационните Съветски сили като репарации. През 1948 г. фабриката в Адлерсхоф е национализирана и превърната в държавна компания.

От средата на 50-те години нататък компанията е известна като VEB Berlin-Chemie. В следващите години държавната фирма се развива в една от най-големите химически компании с производство на лекарствени продукти в Германската демократична република. Освен пеницилин, инсулин и хлорамфеникол VEB Berlin-Chemie произвежда пестициди и продукти за контрол на вредители, а по-късно и силикати за строителство на жилищни сгради, както и суровини за текстилната и козметичната индустрия.


1990 г. – Основаване на BERLIN-CHEMIE Aktiengesellschaft (PLC)

Малко преди падането на Берлинската стена компанията е превърната в корпорация с ограничена отговорност, за да се защити бъдещето ѝ. Това също води до стратегическо преориентиране - от този момент нататък BERLIN-CHEMIE се специализира само в областта на фармацевтичните продукти и адаптира производството си, за да отговори на международните стандарти. По време на това радикално преструктуриране компанията инвестира над 100 милиона германски марки. С обединението приватизационната агенция на Германската демократична република (бившата Treuhandanstalt) е ангажирана с продажбата на новосъздадената BERLIN-CHEMIE AG, която е обявена на международен търг.


1992 г. – Придобиване от италианската MENARINI Group

В процеса на международния търг най-голямата италианска фармацевтична компания MENARINI Group придобива BERLIN-CHEMIE AG през 1992 г., след което целенасочено разширява отделите за маркетинг и продажби, за да подготви компанията за предизвикателствата на онова време. BERLIN-CHEMIE оперира на германския фармацевтичен пазар от 1993 г. и постига значителни успехи от 1994 г. насам. През последните две десетилетия BERLIN-CHEMIE се разви в успешна международна фармацевтична компания.

Други теми