MENARINI Group

Водещата италианска фармацевтична компания

MENARINI Group със седалище във Флоренция е водещата италианска фармацевтична компания. Тя оперира в повече от 130 страни в света. Със своите над 125 години история групата гарантира международно признато качество.

Общо над 17 000 служители на MENARINI Group полагат ежедневни усилия да предлагат иновативни здравни решения и да подобрят живота на хората. Годишният оборот на групата е 3,6 млрд. евро.

> 17,000 служители

> 130 страни

3,6 млрд. евро продажби

Финансовите резултати са доказателство за ефективната стратегия, основана на научно-развойна дейност, иновации и международна експанзия, както и за способността да се разпознават и посрещат потребностите на лекарите и пациентите.

Едно от основните предимства на философията на MENARINI е сътрудничеството с международни партньори. Целта е да се постигне синергизъм, който да доведе до иновативни решения, фармацевтични продукти и услуги в здравния сектор.

В MENARINI постигането на високо качество е в основата на общата корпоративна стратегия. На различни нива всички корпоративни структури са ангажирани с производствения процес на лекарства. Това е ефективна система, която е създала уникален еталон за работа и гарантира качество на всеки етап - от изследвателската дейност до производството, от продажбите до предоставянето на научна информация. Правим всичко това с една цел: най-висок стандарт на качество.

В световен мащаб групата притежава седем изследователски центъра и 16 производствени бази, които произвеждат повече от 585 милиона опаковки лекарствени продукти всяка година.

Ръстът на групата е постоянен по отношение на оборота и служителите и е резултат от корпоративната стратегия, основана на научно-развойна дейност и международна експанзия.  Тази стратегия носи ползи и за BERLIN-CHEMIE, която последователно и успешно я прилага в своите сфери на отговорност.

Други теми