Кодекс за оповестяване на ARPharM

Берлин-Хеми/А. Менарини България ЕООД е член на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM), която от 2001 година e асоцииран член на Eвропейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA).

ИЗТЕГЛЯНЕ

2021 Въведение
2021 Приложение №2
2020 Въведение
2020 Приложение №2
2019 Въведение
2019 Приложение №2

Други теми