Кодекс за поведение на MENARINI Group

Почтеността и етиката са в основата на нашите действия

Кодексът за поведение на MENARINI Group изразява ценностите, които вдъхновяват дейността на нашата група. Намерения или действия в интерес на MENARINI или дъщерно дружество на групата по никакъв начин не могат да оправдаят поведение, което противоречи на принципите, описани в този Кодекс за поведение.

Убедени сме, че почтеността и етиката, които са неотменно в основата на действията ни, са източникът на нашата сила и ключът към нарастващите ни успехи.

Този кодекс не е само набор от думи на лист хартия, а пряко и конкретно ръководство, което вдъхновява поведението на директорите, мениджърите и служителите в Италия и останалите страни. Той изразява и нашия колективен ангажимент и съзнателни действия в полза на пациентите, на нашите клиенти и партньори.

Кодексът за поведение на MENARINI Group е приложим за всички компании в групата, независимо къде се намират.

ИЗТЕГЛЯНЕ

Кодекс за поведение на Menarini Group (на английски език)

Други теми