Нашият експертен опит в международен мащаб

В глобалната MENARINI Group BERLIN-CHEMIE отговаря за повече от 30 страни в Централна и Източна Европа, както и региона на ОНД. В повечето държави BERLIN-CHEMIE присъства чрез дъщерни дружества или представителства.

Като надежден партньор в сектора на здравеопазването, ние се стремим с нашите продукти и познания да допринасяме за решаване на комплексни предизвикателства, свързани със здравната политика в тези региони. За тази цел BERLIN-CHEMIE е развила партньорски отношения на всички нива в много държави.

Нашите служители на оперативно ниво са гаранти за дейността ни. Високо мотивирани и добре обучени, те могат да разчитат на иновативни продукти от научно-развойната дейност на MENARINI Group, както и на традиционни и доказани лекарства за регистриране и пускане на пазара.

Успешното сътрудничество между нашите служители в страните и централата на BERLIN-CHEMIE подсигурява адекватната документация, продуктите и планирането на производството в Берлин, както и гъвкавата логистика в различни часови и климатични пояси. 

BERLIN-CHEMIE по света

Тук ще намерите общ преглед на всички дъщерни дружества и представителства на BERLIN-CHEMIE: